Tôi là AI PARKING

Giữ xe ở công trình

Công trình xây dựng sẽ bao gồm: Các công trình công cộng, nhà ở, khu đô thị, chung cư, công trình công nghiệp, giao thông…

Các công trình thường có quy mô rộng. Bên trong các công trình là địa điểm chủ yếu để tập kết toàn bộ máy móc, trang thiết bị, vật tư phục vụ xây dựng. Khu lán trại cho cán bộ và công nhân…

Hàng ngày với một số lượng lơn nhân công đến công trình làm việc đi bằng phương tiện cá nhân cho nên vấn đề bảo quản xe cho anh em công nhân cũng là vấn đề nan giải cho ban quản lý công trình, dự án.

Chính vì vậy, viêc đầu tư một máy giữ xe cầm tay sẽ góp phần bảo vệ tài sản, phương tiện di chuyển cho những người trực tiếp làm việc tại công trình .

Contact Me on Zalo